Chính sách bảo mật sản phẩm tại cửa hàng

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG (QUYỀN RIÊNG TƯ)

Website này được Công ty Webhere quản lý. Khi mỗi khách hàng truy cập vào website này, trang web sẽ tự động lưu địa chỉ IP cùng với tên miền. Việc sử dụng chức năng này sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ và tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của khách hàng khi truy cập vào website của chúng tôi. 

  • Tại Cửa hàng Anime Store, chúng tôi coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu. 
  • Chúng tôi hiểu rằng thông tin cá nhân của bạn là thuộc về bạn, vì vậy chúng tôi nỗ lực hết sức cố gắng bảo mật và xử lý thông tin cá nhân mà bạn cung cấp.
  • Chúng tôi coi sự tin cậy của bạn là giá trị cao nhất. Vì vậy, chúng tôi thu thập thông tin tối thiểu chỉ khi có sự cho phép của khách hàng và sử dụng thông tin này chỉ để để đặt hàng và liên lạc tới người sử dụng. Chúng tôi không cung cấp thông tin cho các bên thứ 3 mà không có sự hiểu biết của bạn.
  • Tại Của hàng Aniem Stre, chúng tôi nỗ lực hết sức nhằm bảo vệ dữ liệu của bạn. Để thực hiện việc này, sự tin cậy của bạn là điều tối cao và vì thế, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ thông tin này.
  • Chân thành cảm ơn bạn vẫn tiếp tục quan tâm và ủng hộ chúng tôi.

chinh sach bao mat